Fakültenin Misyonu/Vizyonu
     
 
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin

Misyonu:
 

Bilimsel gelişmelere dayalı olarak toplumun sağlık gereksinimlerine yanıt vermek için, etik değerlere, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, değişim yaratabilen, insan haklarına saygılı, otonomi sahibi, lider, lisans ve lisans üstü düzeyde hemşire yetiştirmektir.

Vizyonu:

Ulusal ve Uluslararası düzeyde tercih edilen, dünya standartlarında rekabet edilecek akademisyen ve hemşirelerin yetiştirildiği model bir  eğitim kurumu olmaktır.

 

Lisans Programının Amacı

Hemşirelik mesleğinin her alanında bilimsel gelişmeler doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış, toplumun sağlık gereksinimlerinin farkında olan, etik değerleri özümsemiş ve yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş hemşireler yetiştirmektir.  


Lisans Programının Çıktıları

Eğitim Programını Tamamlayan Öğrenciden Beklenen Bilgi ve Beceriler

Mezun Profili