BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

ALT KOMİSYONUNDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYE/ELEMANLARI

 

Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR (Başkan)

Doç. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN

Doç. Dr. Esra ENGİN

Doç. Dr. Ülkü GÜNEŞ

Doç. Dr. Ayşegül BİLGE

Memur Nuray GÜNEY