BOLOGNA EŞGÜDÜM ALT KOMİSYONUNDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof. Dr. Aynur TÜREYEN (Başkan)

Doç. Dr. Şebnem ÇINAR YÜCEL

Doç. Dr. Serap ÖZER

Yrd. Doç. Dr. Gülengül MERMER

Arş. Gör. Dr. Aliye OKGÜN ALCAN

Arş. Gör. Emel ÖZTÜRK TURGUT

Memur Muhammed YALÇIN

Öğrenci Genel Temsilcisi