AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULUNDA (ADEK) GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYE/ELEMANLARI

Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR (Başkan)

Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL

Doç. Dr. Ayşegül BİLGE

Doç. Dr. Gül ERTEM

Yrd. Doç. Dr. Esra OKSEL

Yrd. Doç. Dr. Satı BOZKURT

Yrd. Doç. Dr. Özlem DEMİREL BOZKURT

Fakülte Sekreteri Ali İhsan YILMAZ

Memur Emine ÖZTÜRK