İNTÖRN KURULUNDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYE/ELEMANLARI

Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ (Başkan)

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

Prof. Dr. Leyla KHORSHTD

Prof. Dr. M. Olcay ÇAM

Prof. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL

Prof. Dr. Oya KAVLAK

Prof. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN

Doç. Dr. Fatma ORGUN

Yard. Doç. Dr. Fahriye VATAN

Arş. Gör. Dr. Özüm ERKİN

Arş. Gör. Dr. Hülya KANKAYA

Arş. Gör. Sadık HANÇERLİOĞLU

Arş. Gör. Hatice Eda YOLTAY

Arş. Gör. Tuğçe YEŞİLYAPRAK

Arş. Gör. Hamide Nur ÇEVİK ÖZDEMİR

Arş. Gör. Şeyda BİNAY

Arş. Gör. Duygu ŞATIR

Arş Gör. Endam ÇETİNKAYA

Arş. Gör. Fatma SAVAN

Arş. Gör. Emel ÖZTÜRK TURGUT

Arş. Gör. Gizem BEYCAN EKİTLİ

Arş. Gör. Meltem DURSUN ENGİN

Arş. Gör. Hale SEZER

Arş. Gör. Elif GÜNAY İSMAİLOĞLU

Arş. Gör. Merve İNCE

Memur Muhammed YALÇIN

İntörn Genel Temsilcisi