İNTÖRN KURULUNDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYE/ELEMANLARI

İNTÖRN KURULUNDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYE/ELEMANLARI

Prof. Dr. Ümran SEVİL (Başkan)

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

Prof. Dr. Süheyla ÖZSOY

Prof. Dr. M. Olcay ÇAM

Prof. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL

Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ

Arş. Gör. Hatice ŞİMŞEK

Arş. Gör. Dr. Özüm ERKİN

Arş. Gör. Dr. Duygu GÜLEÇ ŞATIR

Arş Gör. Endam ÇETİNKAYA

Arş. Gör. Hamide Nur ÇEVİK ÖZDEMİR

Arş. Gör. Şeyda BİNAY

Arş. Gör. Emel ÖZTÜRK

Arş. Gör. Gizem BEYCAN EKİTLİ

Arş. Gör. Arzu ASLAN

Arş. Gör. Hatice Eda YOLTAY

Arş. Gör. Sadık HANÇERLİOĞLU

Arş. Gör. Hülya KANKAYA

Arş. Gör. Sema ÜSTÜNDAĞ

Memur Muhammed YALÇIN

İntörn Genel Temsilcisi