Yönetim Kurulu Üyeleri

Satı BOZKURT ( Başkan)

Esma SÜLÜ UĞURLU ( Başkan Yrd.)

Özlem DEMİREL BOZKURT (Sayman)

İsmail AYVAZ (Sayman)

Sinem GEÇİT (Sekreter)