E.Ü.HYO Mezunlar Derneği Kurucu Üyeleri
21 Aralık 1999 tarihinde kurulan E.Ü.HYO Mezunlar Derneğinin
Kurucu Üyeleri:

Dilek PLATİN

Esin AÇIKEL

İkbal BİNİCİ

Reyhan DEMİR

Fatma DOĞRU

Aliye TÜTÜNCÜOĞLU

Evenur K.BİRİCİK