Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu / Fakültesi Mezunlar Formu

Derneğimizin Amacı

Hemşirelikte lisans düzeyinde örgün eğitimin gelişiminin desteklenmesi
Hemşirelikte uzmanlaşmanın gelişiminin desteklenmesi

Hemşirelerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi

Mezunlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlanması

Özlük haklarının iyileştirilmesinin desteklenmesi

Hemşirelik hizmetleri konusunda sağlık ekibinin ve toplumun bilinçlendirilmesi.