Florence Hemşirelik ve Ebelik Ağı Florence Network Yıllık Toplantısı bir iletişim ağıdır ve gelecekteki uluslararası meslektaşları tanımak için büyük bir fırsattır. Bu iletişim ağı, üniversiteler ve çalışan hemşireler/ebeler arasında uluslararası iletişimi arttırmayı ve geliştirmeyi amaçlar. Florence Network; Avrupa’da farklı çalıştaylar ve konferanslar aracılığıyla bilgi alışverişinde bulunmayı, hemşireler ve ebeler olarak öğrenmeyi ve mevcut durumu iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Ağ Avrupa’da 18 ülkede ve yaklaşık olarak 40 üniversitede varlığını sürdürmektedir ve bu da Florence Network’ü dünyada türünün en büyük örneklerinden biri yapmaktadır. Florence Network kadar çok öğrenci içeren benzer bir organizasyon bulunmamaktadır ve bu ağ en büyük uluslararası öğrenci hareketliliğini düzenlemektedir. Bu ağ, öğretimde iyi uygulamaları değiş tokuş etme, uygulama ve araştırma için oluşturulmuş ve yıllık toplantılar aracılığıyla projelerin yanı sıra personel ve öğrenci değişimi yapmaktadır. Yıllık toplantılar klinikte çalışan hemşireleri, akademisyenleri ve öğrencileri, araştırma konularını, geleceğin küresel sorunlarını ve bu alandaki globalleşmeyi tartışmak için bir araya getirmektedir. Florence Network strateji ve uygulama arasında güçlü bağlantılar sağlamak için öğrenciler, yöneticiler ve eğitimcilerin katılımını teşvik etmektedir. Üye ülkelerde uluslararasılaşmayı geliştiren öğrenci çalışma gruplarının gelişimini destekleyen Öğrenci Kurulu çalışmalarında öğrenci katılımı üzerine güçlü bir vurgu gündeme getirilmektedir. Biz hemşirelik/ebelik eğitim ve uygulamalarının geliştirilmesi ve teşvikine değer veriyoruz ayrıca hemşirelik/ebelik eğitimindeki paydaşlarla etkileşim ve iletişimi hoş karşılıyoruz. Bu onun üyelerini, üye olmayanları, öğrencileri, öğretim üyeleri ve uygulayıcılarını, politika yapıcılar ve yöneticileri içermektedir. Üyelik ücreti alınmamaktadır ve her üye kendi faaliyetlerini finanse etmektedir. Temel Amaçları (Hedefleri) Ana hedefi, ebelik ve hemşireliği Avrupa’da daha görünür hale getirmektir. Öğrencilerin ve öğretmenlerin değişimi Eğitim programını karşılaştırmak ve Hemşirelik ve Ebelik eğitiminin kalitesini arttırmak Hemşirelik ve Ebelik çalışma alanlarında araştırma işbirliği yapmak Avrupa projeleri ve yoğun programlar geliştirmek Avrupada Bologna Deklarasyonunun gerçekleştirilmesine katılmak Avrupa’da Hemşirelik ve Ebelik eğitimi için akreditasyon almak Erasmus programını kullanmak Uzun süreli öğrenci ve öğretmen (eğitimci-öğretim üyesi) değişimini desteklemek Projeleri finanse etmeye ve yaygınlaştırmaya yardımcı olmak. Yıllık Toplantıları Her yıl ortaklarından biri, yüksek eğitim kurumlarında yıllık toplantı için ev sahipliği yapar. 2006’da Edinburgh Napier Üniversitesi, Edinburgh – İskoçya, Birleşik Krallık 2007’de Halmstad Üniversitesi, Halmstad - İsveç 2008’de Masraryk Üniversitesi, Brno – Çek Cumhuriyeti 2009’da Hague Üniversitesi, Hague – Hollanda 2010’da Ege Üniversitesi, İzmir - Tükiye 2011’de Escola Superior de Enfermagem de Lisboa –ESEL- (Lisbon School of Nursing), Lizbon - Portekiz 2012’de Malmö Üniversitesi, Malmö - İsveç 2013’de Hanze Üniversitesi, Groningen - Hollanda 2014’de Turgut Özal Üniversitesi, Ankara - Türkiye 2015’de Metropolitan Üniversitesi, Zealand Üniversitesi, Kopenhag - Danimarka EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Florence Nursing and Midwifery Network’a 2006 yılında üye olmuştur. Network’un her yıl üye okulların ev sahipliğinde yıllık toplantısı olmaktadır. Bu toplantı o yıl için belirlenen bir konu başlığı belirlenmektedir. Ayrıca bu toplantılarda üye her okulun Erasmus koordinatörünün (ECO Meeting), dekanının (Dean Meeting) ve öğrencilerinin (student board) ayrı ayrı değerlendirme toplantıları düzenlenmektedir. Üyeliklerin devam etmesi için her okul yıllık toplantıya katılmak zorundadır. Genellikle her toplantıda Erasmus Koordinatörü (ECO) kaydı için 350-375 avro istenmektedir. Bu kayıt ile ECO kendi okulundan 1-2 lisans öğrencisini kayıt bedeli ödemeksizin götürebilmektedir. Dekan için de kayıt ücreti 350-375 avro’dur. Florence Nursing and Midwifery Network 18. yıllık toplantısında (2010 yılı) fakültemiz ev sahipliği yapmıştır. Fakültemizin ev sahipliği yaptığı ve katıldığı Florence Network toplantı fotoğraflarından seçkiler