BURS KOMİTESİNDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

BURS KOMİTESİNDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof. Dr. Gül ERTEM (Başkan)

Prof. Dr. Ülkü GÜNEŞ

Doç. Dr. Selmin ŞENOL

Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN

Doç. Dr. Serap ÖZER

Yrd. Doç. Dr. Özlem DEMİREL BOZKURT

Arş. Gör. Dr. Ayşe KAHRAMAN

Arş. Gör. Dr. Renginar ÖZTÜRK

Arş. Gör. Dr. Ruşen ÖZTÜRK

Arş. Gör. Dr. Elif GÜNAY İSMAİLOĞLU

Arş. Gör. Burçak ŞAHİN KÖZE

Arş. Gör. Elif Deniz KAÇMAZ

Arş. Gör. Hatice Eda YOLTAY

Arş. Gör. Seda ARDAHAN SEVGİLİ

Arş. Gör. Metin TUNCER

Arş. Gör. Sevcan TOPÇU

Arş. Gör. Amine DENİZ

Arş. Gör. Dilek ZENGİN

Arş. Gör.Esin ATEŞ

Arş. Gör. Duygu BAYRAKTAR

Arş. Gör. Hülya YILMAZ LEBLEBİCİOĞLU

Arş. Gör. Alev YILDIZ ILIMAN

Memur Hüseyin AGUŞ

Tüm Genel Sınıf Temsilcileri