Eğitim Adı

 İlk Yardım Güncelleme Eğitimi

Eğitim Süresi

 İlk Yardım Güncelleme Eğitimi teorik ve uygulamalı olarak 1 gün/8 saattir.

Kimler Katılabilir

 İlk yardımcı sertifikası olup güncelleme zamanı gelenler eğitime katılmaya hak kazanır.

Eğitim İçeriği

 1. Genel ilk yardım bilgileri
 2. Temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilk yardım
 3. Bilinç bozukluklarında ilk yardım
 4. Kanamalarda ilk yardım
 5. Şokta ilk yardım
 6. Göğüs ağrısında ilk yardım
 7. Yaralanmalarda ilk yardım
 8. Boğulmalarda ilk yardım
 9. Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım
 10. Böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilk yardım
 11. Zehirlenmelerde ilk yardım
 12. Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım
 13. Göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım 
 14. Acil taşıma teknikleri

Yeterlilik

 • Eğitime başlamadan önce katılımcılara teorik ön test uygulanmaktadır.
 • Teorik ön test sonuçlarına göre katılımcılara yetersiz olduğu konularda teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.
 • Katılımcıların eğitim programına tam olarak devam etmeleri zorunludur. Devamsızlık yapan katılımcılar başarısız sayılacak olup “İlk Yardımcı Güncelleme Belgesi” ve "İlk Yardımcı Güncelleme Kimlik Kartı" güncellenmeyecektir.
 • İlk yardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması zorunludur.
 • Eğitim sonunda  eğitimi tam olarak devam eden katılımcıların “İlk Yardımcı Güncelleme Belgesi” ve "İlk Yardımcı Güncelleme Kimlik Kartı" güncellenecektir.

 

Eğitimlerimiz

 İzmir Bornova Belediyesi çalışanlarına İlk Yardım Güncelleme Eğitimi verilmiştir.