AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONUNDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYE/ELEMANLARI

Prof. Dr. Ayşegül BİLGE (Başkan)

Memur Seval ULUDAĞ

Memur Pınar KUZUCU