AKRAN MENTÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA GRUBUNDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Doç.Dr. Şebnem ÇINAR YÜCEL

Yrd.Doç.Dr. Gülengül MERMER

Yrd.Doç.Dr. Nilay ÖZKÜTÜK

Arş.Gör. Dr. Hülya KANKAYA

Arş.Gör. Merve UĞURYOL

Arş.Gör.Hatice ÇAMVEREN

Memur Seval ULUDAĞ

1.Sınıf Temsilcisi