Çerez Örnek

Tebrik

Fakültemiz Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Şebnem Çınar Yücel’ in proje danışmanlığını yaptığı, Arş. Gör. Turgay Yalçınkaya’nın proje yürütücüsü olduğu Hemşirelik Eğitiminde Venöz Kan Örneği Alma Becerisinin Kazandırılmasında Sanal Oyun Simülasyon Yönteminin Etkinliği: Randomize Kontrollü Bir Çalışma” başlıklı proje TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü Programına kabul edilmiştir.

 

Öğretim Üyemizi ve Araştırma Görevlimizi gönülden tebrik ederim.

 

Prof. Dr. Ayşegül DÖNMEZ

EÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ