Çerez Örnek

Tarihçe

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 1955-1956 ders yılında rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. TÜRKİYE’DE KURULAN İLK HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULUDUR. Türkiye’de üniversite düzeyinde hemşirelik eğitiminin öncülüğünü yapmış olan kurumdur. İlk mezunlarını 1959 yılında vermiş, okulda önceleri birinci sınıf öğretimi Tıp ve Ziraat Fakültesi ile birlikte Fizik, Kimya, Biyoloji eğitimi alarak yapılmış ve bu nedenle Tıp Fakültesine öğrenci geçişleri olmuş, 1959 yılından başlayarak bağımsız programla öğretim sürdürülmüştür. 1962 yılında Tıp Fakültesine bağlanmış ve adı Ege Üniversitesi Yüksek Hemşire ve Sağlık Teknisyeni Okulu olarak değiştirilmiştir. Bazı bölümlerine erkek öğrencilerin de alındığı bu evre 1962-1967 yıllarını kapsamış, uygulamadaki zorluklar nedeni ile eğitim 1967 yılından sonra yalnız kız öğrencilerle sürdürülmüştür. 1999 yılından itibaren de erkek öğrencilerde başvurmaya başlamıştır.

20 Temmuz 1982 tarihinde yayınlanan 41 Sayılı Kanun hükmündeki Kararname ile Okul Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmış ve adı HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU olarak değiştirilmiştir. Okul müdürlüğüne; 1955-1960 yılları arasında Prof. Dr. Muhittin EREL, 1960-1961 yılları arasında ve 1966 yılında Prof. Dr. Bedriye KOT, 1969-1970 yılları arasında Prof. Dr. Nahide ALTAN, 1961-1963 ve 1975-1976 yılları arasında Prof. Dr. Sabiha ÖZGÜR, 1963 yılında Prof. Dr. Necmettin ARIKAN, 1964 yılında Prof. Dr. İsmail ULUTAŞ, 1964-1966 yılları arasında Prof. Dr. Şevket YAŞAROL, 1966-1969 yılları arasında Prof. Dr. Cemal GEZEN, 1970-1975 yılları arasında Prof. Dr. Haluk TAVMERGEN, 1977-1982 yılları arasında Prof. Dr. Yıldız ERHAN, 1982-1985 yılları arasında Prof. Dr. Leman BİROL, 1985-1995 yılları arasında Prof. Dr. İnci EREFE, 1995-2001 yılları arasında Prof. Dr. Alev DRAMALI, 2001-2004 yılları arasında Prof. Dr. Gülümser ARGON, 2004-2007 yılları arasında Prof. Dr. Zeynep CONK, 2007-2008 yılları arasında Prof. Dr. Gülümser ARGON ve 2009-2011 yılları arasında Prof. Dr. Çiçek FADILOĞLU atanmıştır.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nun Bakanlar kurulunun 26/09/2011 tarihli 2011/2276 sayılı kararnamesi ile “HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ'' olma kararı 24/10/2011 tarihli resmi gazetede yayınlamıştır. Bu kararla Fakültemiz Türkiye’deki 3. HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ olmuştur. Fakülte Dekanlığına Prof. Dr. Çiçek FADILOĞLU atanmış ve bu görevini 2011-2013 yılları arasında sürdürmüştür.

Aralık 2013–Eylül 2016 yılları arasında Fakülte Dekanlığı görevini Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN yürütmüştür. Eylül 2016-Kasım 2018 yılları arasında Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR Fakülte Dekan vekili olarak görev yapmıştır. 2018 yılı Kasım ayından itibaren Fakülte Dekanlığına Prof. Dr. Ayşegül DÖNMEZ atanmış olup halen görevine devam etmektedir.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde 9 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dalları; Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelikte Öğretim, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Hemşirelikte Yönetim’dir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ