Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Hemşirelik Fakültesi

Komisyonlar

Komisyon Listesi

Eğitim Komisyonu

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Akreditasyon Komisyonu

Bologna Eşgüdüm Alt Komisyonu

Yayın Alt Komisyonu

Birim Akademik Teşvik İnceleme Komisyonu

Tehlikeli Atık Birimi Alt Komisyonu

Ayıklama ve İmha Komisyonu

Stratejik Çalışmalar Komisyonu

Tanıtım ve Kariyer Günleri Komisyonu

Kalite Komisyonu

Öğrenci Akademik Danışmanlık Komisyonu