Çerez Örnek

Komisyonlar

Komisyon Listesi

Eğitim Komisyonu

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Akreditasyon Komisyonu

Bologna Eşgüdüm Alt Komisyonu

Yayın Alt Komisyonu

Birim Akademik Teşvik İnceleme Komisyonu

Ayıklama ve İmha Komisyonu

Tanıtım ve Kariyer Komisyonu

Kalite Komisyonu

Öğrenci Akademik Danışmanlık Komisyonu

Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması Komisyonu

Acil Afet Komisyonu


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ