Çerez Örnek

Hakkımızda

Ege Üniversitesi Döner Sermaye Yürütme Kurulu, 29.09.2014 tarihinde toplandığı oturumda, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde Döner Sermaye’nin kurulmasını onaylamıştır.

Fakültemizde yer alan Döner Sermaye Hizmetlerinin amacı ise kurumumuzda görev yapan yetkin bilgi,  beceri ve deneyimi olan akademik personelimizin katkıları ile eğitim ve danışmanlık programları düzenlemekle birlikte birey, toplum, kurum ve işletmelerin gereksinimlerine cevap verecek şekilde kaliteli, verimli, güvenilir ve kurumsal bir yaklaşımla yaşam boyu eğitim ve öğretimi desteklemektir. Başta üniversitede öğrenim gören üniversite öğrencilerimiz ve üniversitemizin tüm bölümlerinde görev alan akademik ve idari personelimiz olmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişisel gelişimin önemine inanan her yaştan talep eden katılımcı bu hizmetlerden yararlanabilir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ