Çerez Örnek

Tebrik

Fakültemiz Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda Candan Dönmeziproje yürütücülüğünü yaptığı, Arş. Gör. Dr. Hatice Eda Yoltay ve Arş. Gör. Dr. Nihal Çeliktürk Doruker’in araştırmacı ekibinde yer aldığı  Abdominal Cerrahi Geçiren Hastalarda Mobil Aplikasyon İle Verilen Solunum Egzersizleri Eğitiminin Oksijenlenme Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma” başlıklı proje TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programına kabul edilmiştir.

 

Öğretim Üyemizi ve proje ekibini gönülden tebrik ederim.

 

Prof. Dr. Ayşegül DÖNMEZ

EÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ