EGE ÜNİVERSİTESİ

Hemşirelik Fakültesi

Sağlık Alanında Öyküleme ve Senaryo Yazım Teknikleri Eğitimi