Çerez Örnek

Mezun Profili

Mesleğini seven, benimseyen,

Mesleki bilince sahip,

Kendine güvenen, benlik saygısı yüksek, otonomi sahibi olabilen,

Motivasyonu yüksek,

Risk alabilen,

Yasal, özlük haklarını bilen,  

Kendi duygu, düşünce ve davranışlarının farkında olan, empati geliştirebilen,

Bütüncül yaklaşıma hizmet edecek,

Toplumun sağlık gereksinimlerine yanıt verecek nitelikte,

Problem çözme becerisi kazanmış,

Mezuniyet sonrasında uygulama alanında karşılaşılan problemleri rahatlıkla çözebilecek nitelikte yaratıcı, girişimci, lider mezunlar yetiştirmeye cevap verecek bir model,

Uyumlu ve işbirlikçi olan,

Toplumun savunuculuk rolünü üstlenen,

Toplumun sağlık politikalarına katılmaya istekli,

Meslektaşlarını eğitebilen,

Bilimsel düşünebilen,

Yaşam boyu öğrenme ve öğretmeyi bilen, davranışlara yansıtabilen,

Hoşgörülü,

Kültürel değerleri benimsemiş olan

Demokratik tavır gösterebilen

Yeni fikirlere açık olabilen,

Yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen mezunlar olmaları beklenmektedir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ