EGE ÜNİVERSİTESİ

Hemşirelik Fakültesi

Mezun Profili

·         Mesleğini seven, benimseyen,

·         Mesleki bilince sahip,

·         Kendine güvenen, benlik saygısı yüksek, otonomi sahibi olabilen,

·         Motivasyonu yüksek,

·         Risk alabilen,

·         Yasal, özlük haklarını bilen,  

·         Kendi duygu, düşünce ve davranışlarının farkında olan, empati geliştirebilen,

·         Bütüncül yaklaşıma hizmet edecek,

·         Toplumun sağlık gereksinimlerine yanıt verecek nitelikte,

·         Problem çözme becerisi kazanmış,

·         Mezuniyet sonrasında uygulama alanında karşılaşılan problemleri rahatlıkla çözebilecek nitelikte yaratıcı, girişimci, lider mezunlar yetiştirmeye cevap verecek bir model,

·         Uyumlu ve işbirlikçi olan,

·         Toplumun savunuculuk rolünü üstlenen,

·         Toplumun sağlık politikalarına katılmaya istekli,

·         Meslektaşlarını eğitebilen,

·         Bilimsel düşünebilen,

·         Yaşam boyu öğrenme ve öğretmeyi bilen, davranışlara yansıtabilen,

·         Hoşgörülü,

·         Kültürel değerleri benimsemiş olan

·         Demokratik tavır gösterebilen

·         Yeni fikirlere açık olabilen,

Yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen mezunlar olmaları beklenmektedir.