Çerez Örnek
canlı destek

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ TEMEL DEĞERLER

 

Eşitlik (Liderlik)

Özgecilik (Toplumsal Yararlılık, Evrensellik, Katılımcılık, Sorumluluk, Güvenirlik, Eşitlik, Liderlik)

Adalet (Adillik, Liderlik, Sorumluluk, Şeffaflık, Eşitlik, Güvenirlik, Hesap verebilirlik)

Estetik (Yenilikçilik ve Yaratıcılık, Mükemmellik)

İnsan Onuru (Evrensellik)

Özgürlük (Adillik, Liderlik)

Gerçeklik (Bilimsellik, Güvenirlik, Araştırmacılık, Hesap verebilirlik, Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk, Çağdaşlık, Çevre Bilinci, Yenilikçilik ve Yaratıcılık, Kalite ve Verimlilik)

 

Akreditasyon Komisyonu, Eğitim Komisyonu ve Eğitim Revizyon Çalışma Grubu tarafından hazırlanmış ve  05.07.2017 tarihinde revize edilmiştir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ