EGE ÜNİVERSİTESİ

Hemşirelik Fakültesi

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ TEMEL DEĞERLER

 

Eşitlik (Liderlik)

Özgecilik (Toplumsal Yararlılık, Evrensellik, Katılımcılık, Sorumluluk, Güvenirlik, Eşitlik, Liderlik)

Adalet (Adillik, Liderlik, Sorumluluk, Şeffaflık, Eşitlik, Güvenirlik, Hesap verebilirlik)

Estetik (Yenilikçilik ve Yaratıcılık, Mükemmellik)

İnsan Onuru (Evrensellik)

Özgürlük (Adillik, Liderlik)

Gerçeklik (Bilimsellik, Güvenirlik, Araştırmacılık, Hesap verebilirlik, Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk, Çağdaşlık, Çevre Bilinci, Yenilikçilik ve Yaratıcılık, Kalite ve Verimlilik)

Hazırlayanlar

Kontrol eden

Onaylayan

Revizyon tarihi

* Akreditasyon Komisyonu

*Eğitim Komisyonu

*Eğitim Revizyon Çalışma Grubu

Prof.Dr.Gül ERTEM

Prof.Dr.Fisun ŞENUZUN AYKAR

05.07.2017