EGE ÜNİVERSİTESİ

Hemşirelik Fakültesi

EĞİTİM PROGRAMI AMAÇLARI

 

 

Mezunlarımız;

  • Ulusal ve uluslararası koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti verilen kurumlarda ve eğitim kurumlarında istihdam edilir.

Evrensel gereksinimler doğrultusunda, ülke gereksinimlerini temel alarak, sağlık hizmetlerinin her alanında hemşirelerin çalışma sorumluluğu taşımaktır.

  • Girişimci ve vizyon sahibi hemşireler olarak çalıştığı alana ilişkin araştırmalarda sorumluluk alır.

Çalıştığı ortamda sağlıklı/hasta bireyin hemşirelik uygulamalarına ilişkin bilimsel yayımları takip etmek, araştırmalara katılmak ve/veya sonuçlarını uygulamalarda kullanmaktır.

  • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek mesleki gelişimini sürdürür.

   Mesleki gelişimini tüm alanlarda sürdürebilmektir.

 

Hazırlayanlar

Kontrol eden

Onaylayan

Revizyon tarihi

* Akreditasyon Komisyonu

*Eğitim Komisyonu

*Eğitim Revizyon Çalışma Grubu

Prof.Dr.Gül ERTEM

Prof.Dr.Fisun ŞENUZUN AYKAR

05.07.2017