EGE ÜNİVERSİTESİ

Hemşirelik Fakültesi

EGE ÜNİVERSİTESİ

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ AKREDİTASYON TARİHÇESİ

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi lisans eğitim programı akreditasyon süreci 27.03.2014 tarihinde toplanan akademik kurulda öğretim üyelerine duyurulmuş ve kabul edilmiştir. Bu toplantıda her anabilim dalından bir öğretim üyesi ve araştırma görevlisinin gönüllü katılımıyla “Hemşirelik Eğitim Programı Akreditasyon Çalışma Grubu” oluşturulmuştur.  

Fakülte 09.02.2015 tarihinde Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK)'a yazılı başvurusunu yapmış ve başvuru kabul edilmiştir.  Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) üyeleri tarafından 14-15 Aralık 2015 tarihinde kurum ziyareti yapılmış ve 27 Mayıs 2016 tarihinde 30.08.2018 tarihine kadar akredite olunduğu yazılı belgeyle bildirilmiştir.

HEPDAK web sayfasında da HEPDAK tarafından akredite edilen kurumların listesi http://www.hepdak.org.tr/hepdak-akredite-edilenler.html adresinde yer almaktadır.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi lisans eğitim programı akreditasyon belgesini aldıktan sonrada akreditasyon komisyonu 01.05.2016 tarihinden itibaren tam akreditasyon için çalışmalarına devam etmiştir. HEPDAK’a ziyaretle ara değerlendirme için 24.01.2017 tarihinde başvuru yapılmış ve HEPDAK tarafından başvuru 20.02.2017 tarihinde kabul edilmiştir. Hazırlanan “Öz Değerlendirme Raporu” 31.07.2017 tarihinde HEPDAK ve 26.09.2017 tarihinde de ziyarete gelecek olan denetçilere dosya halinde gönderilmiştir.  Şu an gelinen aşama ise denetçilerden gelecek olan kurum ziyaret tarihinin  belirlenmesidir.