Çerez Örnek
canlı destek

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ AKREDİTASYON TARİHÇESİ

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi lisans eğitim programı akreditasyon süreci 27 Mart 2014 tarihinde toplanan akademik kurulda öğretim üyelerine duyurulmuş ve kabul edilmiştir. Bu toplantıda her anabilim dalından bir öğretim üyesi ve araştırma görevlisinin gönüllü katılımıyla “Hemşirelik Eğitim Programı Akreditasyon Çalışma Grubu” oluşturulmuş ve daha sonra 2016 yılında bu grubun ismi “Hemşirelik Fakültesi Akreditasyon Komisyonu” olarak değiştirilmiştir.

Fakülte 09 Şubat 2015 tarihinde Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK)'ne yazılı başvuru yapmış ve başvuru kabul edilmiştir.  HEPDAK üyeleri tarafından 14-15 Aralık 2015 tarihinde kurum ziyareti yapılmış ve 27 Mayıs 2016 tarihinde iki yıl süreyle 30 Ağustos 2018 tarihine kadar akredite olunduğu yazılı belgeyle bildirilmiştir.

HEPDAK web sayfasında da HEPDAK tarafından akredite edilen kurumların listesi http://www.hepdak.org.tr/hepdak-akredite-edilenler.html adresinde yer almaktadır.

Fakülte akreditasyon belgesini aldıktan sonrada akreditasyon komisyonu üç yıllık süreç için çalışmalarına devam etmiştir. Bu amaçla 24 Ocak 2017 tarihinde ziyaretle ara değerlendirme için HEPDAK’a başvuru yapılmış ve bu başvuru 20 Şubat 2017 tarihinde kabul edilmiştir. Hazırlanan “Öz Değerlendirme Raporu” 31 Temmuz 2017 tarihinde HEPDAK ve 26 Eylül 2017 tarihinde de ziyarete gelecek olan değerlendiricilere dosya halinde gönderilmiştir.  HEPDAK, 2017-2018 eğitim döneminde gerekli ziyaretleri ve değerlendirmeleri yapmıştır.

Derneğin 11 Nisan 2018 tarihli toplantısında, E.Ü. Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Lisans Eğitim Programının 30 Eylül 2021 tarihine kadar üç yıl süreyle akredite olduğu kararı alınmış, kurum bilgilendirilmiş ve  “Akreditasyon Belgesi” kuruma gönderilmiştir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ