EGE ÜNİVERSİTESİ

Hemşirelik Fakültesi

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

-Satı BOZKURT (Başkan)

-Özlem DEMİREL BOZKURT (Başkan Yrd.)

-Zuhal EMLEK SERT (Sayman)

-Elif Deniz KAÇMAZ (Sayman)

-Sinem GEÇİT (Sekreter)