canlı destek

Eğitim Programını Tamamlayan Öğrenciden Beklenen Bilgi ve Beceriler

- Birey, aile ve toplumun optimum sağlık düzeyi için, doğumdan ölüme değin, bakım verebilmeli, aktif çalışmalar sergileyebilmeli,

- Birey, aile ve toplumlara sağlığı koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve destekleyici hemşirelik uygulamalarını bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirebilmeli,

- Kanıta dayalı hemşirelik araştırmalarına göre bilgi ve becerilerini güvenli uygulamalarda kullanabilmeli,

- Birey, aile ve toplumun tüm sağlık ortamlarında hemşirelik bakım gereksinimlerini belirleyebilmeli,  doğru hemşirelik tanılaması yapabilmeli,

- Analiz, kritik düşünme, problem çözme becerilerini uygulayabilmeli, hemşirelik bakımını formüle edebilmeli ve değerlendirebilmeli,

- Sağlık ekibinin etkili bir üyesi olarak, faaliyet gösterebilmeli,

- Hasta ve sağlam bireylerin bakımına, multidisipliner ekip yaklaşımı ile katılabilmeli, uygun kişiler arası iletişim becerilerini sergileyebilmeli,

- Bakım verirken, mesleki etik ilkelere dikkat edebilmeli, hasta haklarının savunucusu olabilmeli,

- Mesleki gelişimi için sürekli eğitimini sürdürebilmeli,

- Mesleğin gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler sergileyebilmeli,

- Ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyebilmeli,

- Bilişim sistemlerini ve teknolojilerini kullanabilmelidir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ