EGE ÜNİVERSİTESİ

Hemşirelik Fakültesi

LİSANS PROGRAMININ ÇIKTILARI

 

 • Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici alanlarda bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla karşılamak için; temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme
 • Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici alanlarda bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla karşılamak için; temel düzeydeki kuramsal bilgileri uygulamaya aktarabilme
 • Hemşirelik alanında kanıta dayalı edindiği bilgi ve becerileri kullanarak hemşirelik sürecini uygulayabilme
 • Hemşirelik uygulamalarını mesleki standartlar doğrultusunda gerçekleştirilebilme
 • Hemşirelik süreci aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel, insan hakları ve etik değerlere uygun hareket edebilme
 • Yaşam boyu öğrenmenin önemi benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirebilme
 • Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme
 • Küresel ve Toplumsal çerçevede sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına duyarlı olabilme
 • Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme
 • Araştırma sonuçlarını hemşirelik uygulamalarında kullanabilme sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilme
 • Bir yabancı dili ( en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme

Hazırlayanlar

Kontrol eden

Onaylayan

Revizyon tarihi

Eğitim Komisyonu

Prof.Dr.Gül ERTEM

Prof.Dr.Fisun ŞENUZUN AYKAR

29.05.2017