canlı destek

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Lisans Eğitim Programının Program Çıktıları

 

 • Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici alanlarda bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla karşılamak için; temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme,
 • Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici alanlarda bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla karşılamak için; temel düzeydeki kuramsal bilgileri uygulamaya aktarabilme,
 • Hemşirelik alanında kanıta dayalı edindiği bilgi ve becerileri kullanarak hemşirelik sürecini uygulayabilme,
 • Hemşirelik uygulamalarını mesleki standartlar doğrultusunda gerçekleştirilebilme,
 • Hemşirelik süreci aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel, insan hakları ve etik değerlere uygun hareket edebilme,
 • Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirebilme,
 • Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme,
 • Küresel ve Toplumsal çerçevede sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına duyarlı olabilme,
 • Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme,
 • Araştırma sonuçlarını hemşirelik uygulamalarında kullanabilme sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilme,
 • Bir yabancı dili (en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmedir.

23.07.2020 tarihli Fakülte Kurulu Kararı ile güncellenmiştir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ