canlı destek

Formlar

Personel Daire Başkanlığı-Formlar

Saatlik İzin Formu

Sürekli Eğitim ve Sertifika Programı Katılımcı Profil Formu

Yurt İçi Görevlendirme Formu

Yurt Dışı Görevlendirme Formu

Bakım Onarım Tadilat Formu

Kısa Süreli Demirbaş Teslim Formu

Beceri/Simülasyon Laboratuvarı Kullanım Talep ve Takip Formu

Katılım Belgesi Örneği 

Teşekkür Belgesi Örneği 

Arşiv Evrağı Teslim Formu 

Basın Bildiri Formu

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ